Gecikmiş Alacak Hizmetlerinin Bankaya Faydaları
 • Dış kaynak kullanımı ile operasyonel riskler banka dışına alınabilir.
 • Gecikmeye uğrayan krediler ve kartlar yakından takip edilebilir.
 • Erken uyarı ile krediler sorunlu alacak haline gelmeden tasfiye edilebilir.
Gecikmiş Alacak Hizmeti Hedef Profili
 • Yasal takip aşamasında haciz yapılması gereken müşterilerden tebligat tarihi 3 aydan eski olanlar.
 • Kredi kartı ödemesini 1- 2 dönem aksatan müşteriler.
 • Kredi kartı ödemesini 3 + dönem aksatan müşteriler.

GECİKMİŞ ALACAK HİZMETLERİ
Bireysel portföydeki bireysel kredi ve kredi kartlarındaki collection, idari takip ve yasal takip hizmetlerinin yerine getirilmesidir.

 • Kredi ve kredi kartları için hatırlatma aramaları.
 • Kredi ve kredi kartları için ödeme sözü ve ödeme planı takibi hizmetleri.
 • İdari takip aşamasındaki müşteriler için collection hizmeti.
 • Haciz öncesi sorunlu kredi kartı müşterileri için adres ve bilgi güncelleme hizmeti.
 • Bila dosya müşterilerine yönelik adres ve bilgi güncelleme hizmeti.