Sahtecilik ve Dolandırıcılık Hizmeti Bankaya Faydaları
 • Kısıtlı olan kaynakların etkin kullanımı, operasyonel iş yükünün azaltılması.
 • Zararın gerçek boyutunun minimize edilmesi.
 • Müşteri hizmetleri için yapılan yatırımın verimliliğinin arttırılması, fırsat maliyetlerinin düşürülmesi.

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Hizmeti Hedef Profili
 • Sahtecilik ve dolandırıcılığa konu olan banka müşterileri
 • Banka ürün ve hizmetlerini farklı amaçlar ile kullanma eğiliminde olan müşteriler
 • Bireysel ve organize suç girişiminde bulunarak bankayı finansal kayba uğratmaya çalışan dolandırıcılar

SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK HİZMETLERİ
Sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerin erken tespiti, önlenmesi, markaya ve ürüne olan müşteri bağlılığının arttırılması, bireysel ve organize suç girişimleri ile hukuki mücadele verdiğimiz hizmetler arasında yer almaktadır.

 • Kayıp, çalıntı ve sahte kart hasarları ile ilgili müşteri ziyareti.
 • Şüpheli görülen kart ve kredi kullanımları için müşteri ziyareti ( sahte müracaat, ilk işlem ATM, kuyum, cep telefonu ).
 • Şüpheli C/B itirazları için müşteri ziyareti.
 • Nakit amaçlı kart kullanımları için adres, kimlik ve müşteri kontrolü.
 • CPP, CTP, fesih edilen işyerleri için saha denetimi.
 • Aşırı ciro, provizyon, C/B ve fraud dalgalanması yaşayan işyerlerinin sahada denetimi ve eğitimi.
 • Sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarında saha operasyon ve hukuki destek hizmetleri.
 • Sistem, proje yönetimi ve süreç danışmanlık hizmetleri.
 • Kurye şirketi ve işyeri Visa ve MC minimum standart mevcudiyeti denetimleri.